Als ik me focus…

Als ik me focus
Op wat er gebeurd is
En nog gebeuren kan
Wordt mijn hart onrustig
Zweeft en zweeft mijn ziel
Onzekere toekomst
Mysterieus, onbereikbaar

Ik verlang weer
Naar een toverstaf
Wat ik als kind
Van de Kerstman wilde krijgen

Ik besef nu
Kinderdromen worden verbroken
Zo wreed is de wereld wel

Maar als ik me focus op U
Ben ik vervuld van vreugde
Kerkasiel is dan een gewone dienst
Gewijd aan U
U bent het licht hier
Dat nooit meer doven kan

Ik+ben+het+Licht+der+wereldDan ben ik even
Niet meer het meisje
Dat denkt aan de muren

Wel bijzondere muren
Van Bethel… Uw huis

Hayarpi

Advertenties

Dorst (naar Johannes 4: 1-30)

Dorst naar water
Maar tegelijk naar iets anders
Iets diep in je hart verborgen
Iets waar je naar verlangt
En misschien al zo lang op wacht
Wat de bloemen in je hart zal laten bloeien
En de sterren voor jou zal laten dansenjoh4
Maar geen mens weet raad
God alleen, de Heer geeft voldoening
Verlossing van al je moeilijkheden
De Heer alleen kent geen grenzen
Voor Hem zijn we allen gelijk
En maakt het niet uit wie je bent
Waar je vandaan komt
Wat je ook misdaan hebt
Hij lest je dorst

De dorst naar water én naar diepe verlangen
Bij Hem ben je vrij
En kun je alles kwijt, alle zorgen
Hij veroordeelt je niet
En geeft wat er nodig is
Omringd door strijd
Weet je dat genade nabij is
En dat Jezus altijd bij je is
Hij. dé bron van levend water
Wacht op ons
Om ons te geven
Waar we naar verlangen
Onze Redder ziet ernaar uit
Ons hét water te schenken
Vol genade, troost en liefde
Voor nu en voor de eeuwigheid…
AMEN!

Hayarpi

Genade

Het is alsofAls-alles-duister-is..
U mij zelf opvangt
Als er geen plek meer is
Waar ik me veilig voel

Het is alsof
U een kaarsje voor mij steekt
Het vuur ontsteekt
Dat nooit meer dooft

Het is alsof
De hemel openbreekt
En het liefde regent
In onze harten

Heer, U bent zo genadig
Dat het niét alleen lijkt alsof

Hayarpi

Heer, laat ons niet los

Heer, geef ons Uw vrede
Onze verslagen zielen
Verlangen naar vredegeef vrede

Heer, geef ons Uw liefde
Onze gebroken harten
Verlangen naar liefde

Heer, geef ons Uw kracht
Onze verlamde handen
Verlangen naar beweging

Heer, spreek tot ons
En wijs ons de weg
We kunnen niet verder
We kunnen niet slapen
Dit lijkt wel het einde
Het einde van alles
U alleen maakt ons weer levend
U alleen begrijpt ons verdriet
U alleen kan het verschil nog maken

Heer, laat ons niet los
Verlaat ons niet, O God
Wees bij ons tot in alle eeuwigheid….
Amen

Hayarpi

Dichtbij U

Heer
Dichtbij U wil ik zijn
Heel mijn leven lang

In Uw nabijheid wil ik leven
Zonder angst en pijn

Bezorgd ben ik niet meer
Als ik U betrek
In mijn gedachten vol duister

Heer, dank U
Zo veel wonderen
Zo veel liefde in Uw nabijheid

Ik mag de wereld
Overtuigd vertellen
Dat U liefde bent

Hayarpigod is liefde