Een kerstster

Ik heb een kerstster in mijn handen
Deze gaat niet uit
Het brandt in de nacht
Het brandt in mijn hart

Afbeeldingsresultaat voor kerstster brandt

Onze kaarsen gaan een keer uit
Onze harten zijn een keer bevreesd
Onze zielen zijn zo verslagen
Onze hoop dooft soms
Ons vertrouwen gaat op en neer

Maar het licht van de Geest
De kerstster in onze harten
Blijft schijnen
Verlichten wat duister is
Verwarmen wat kil en koud is
In de donkere nachten
In de duisternis van het leven

Ik heb een kerstster in mijn handen
En zo houd ik stand
Zo overleef ik steeds
Mijn kerstster brandt nog
En zal blijven branden
Het blijft mijn wegen verlichten
Het blijft mijn hart verwarmen
Verwonderd over dit licht
Aanbid ik U
Soms hardop
Maar soms ook
Stilletjes in mijn hart

Hayarpi

Advertenties

Church asylum Bethel

Church asylum
For so many weeks
For months
I wonder
How this is possible   bethel foto
Incredible
breathtaking…
So much support
We pray for weeks now
We sing for weeks now
We learn for weeks now

Around-the-clock
7 days a week
We praise and worship God
It makes the flowers in my heart grow
It makes me thankful
In a way I’ve never been before

There is peace in the Bethel
Light in darkness
Hope in the eyes
There is much love
As a gift
Of God’s presence here

And there is safety
In this house of God, Bethel
We are safe
Safe in the arms of Jesus

 

Hayarpi

Bewaar ons, Vader (gebed)

Bewaar ons, Vader
Bij Uw woord

Bescherm ons, Vader
Tegen angst en gevaar

Schenk ons, Vader
Het geloof dat bergen verzet

Gerelateerde afbeelding

Geef ons, Vader
Vertrouwen bij wanhoop

Wees onze hoop, Vader
Als wij weer vallen

Spreek tot ons, Vader
En door ons

Gebruik ons, Vader
In Uw koninkrijk

Geef ons, Vader
De moed en de kracht
Te vechten tegen onrecht

Verwarm onze harten
Met Uw pure liefde

Breng ons Vader
Nog dichter bij elkaar
En bij U

Schenk ons Vader
Uw vergeving en genade

Wees ons nabij
Als wij gaan of komen
Staan of zitten
Lachen of huilen

Bewaar ons Vader
Tot in alle eeuwigheid
Amen

Dankgebed

Dank U wel
Voor de sterren,
Voor de maan

Dank U wel
Voor de zon die schijnt
Ook al voel ik die nietAfbeeldingsresultaat voor loof de heer want hij is goed

Dank U wel
Voor alle dieren
Voor de natuur
Dank U dat U me schiep

Dank U wel
Voor mijn lieve ouders
Broertje en zusje
Dit is niet vanzelfsprekend

Dank U wel
Voor alle lieve mensen
Die mij omringen met liefde

Dank U wel
Voor het geloof
Dat zo veel kracht geeft

Dank U wel
Voor Uw vrede op mijn schouders
Die mij draagt
Door dalen van boosheid en verdriet

Dank U wel
Voor Uw liefde
Die stroomt door mijn aderen

Dank U wel
Voor Uw vreugde
Ik mag juichen
U aanbidden, loven en prijzen

Dank U
Voor zo veel wonderen
Voor genade
Het onmogelijke
Is mogelijk bij U
Dank U, Vader
Voor alles wat U mij geeft
Voor Uw kracht en vrede
Voor Uw vergeving
DANK U
Dat U Uw zoon zond
Om ons het leven te schenken

 

Hayarpi

Jezus is de goede herder

Jezus is de goede herder
Hij houdt de schaapjes bijeen
Hij houdt van ze, één voor één
Als ze verdwalen,
Brengt Hij ze veilig thuis
Als ze bang zijn voor het duisterAfbeeldingsresultaat voor jezus is de goede herder
Schijnt Hij als de zon
Als ze de weg niet kennen
Leid Hij ze door bergen, door dalen
Hij houdt ze dicht bij Hem
Er is persoonlijke aandacht
Voor elke schaap
En als de schapen lopen
Niet weten waarom en hoe
Waakt de Heilige Geest
Om de kudde heen
De schapen overzien het niet
Ze zien enkel de achterkant
Van het schaapje voor hen
Maar de Herder kent ze
Doorgrondt ze
Houdt van ze
Met onvoorwaardelijke liefdeAfbeeldingsresultaat voor jezus is de goede herder
Verdwaalt er een?
Dan laat Hij de andere schapen
Hij gaat op zoek
Naar dat ene schaapje
Jezus is de goede herder…..

 

 

Hayarpi

 

Ondoorgrondelijk…

God, Uw wegen
Ze zijn ondoorgrondelijk
Had ik ooit kunnen weten
Dat Uw huis alleen
Mij veiligheid bieden kan..?
Had ik ooit kunnen weten
Dat kerkasiel bestond?
Had ik ooit kunnen weten
Het hier weken vol te houden?
Had ik ooit kunnen weten
Dat honderden voorgangers zouden komen..
En duizenden bezoekers?romeinen 11:33

Er zijn zo veel dingen
Waar ik me over verbaasde
En nog steeds over verbaas
Maar dat dit alles
Dé levensweg zou zijn
Had ik nooit
En echt nooit gedacht

Daarom Heer
Uw wegen zijn ondoorgrondelijk
Wat moet ik me voorstellen?
Als ik denk aan de toekomst
U stelt mij gerust
“Ik wens jou het beste
Ik heb een hoopvolle toekomst
Voor jou……” ❤

 

Hayarpi

Kerkasiel

Kerkasiel
Al 5 weken lang
Ik vraag me af
Hoe dit kan
Adembenemend
We bidden al 5 weken
We zingen al 5 weken
We leren al 5 weken
Dag en nacht
7 dagen per week
God prijzen
Loven, aanbidden
Dit beseffen
Doet mijn ziel juichenAfbeeldingsresultaat voor bethel kapel

Er is vrede in de Bethel
Er is rust te vinden
Er is gezelschap
Er is ontzettend veel liefde
Als geschenk
Van Gods nabijheid

En het is veilig
In dit Godshuis, Bethel
Want wij zijn veilig
Veilig in Jezus’ armen
Amen

Hayarpi