Uitgelicht

Paasgedicht ”U stierf voor mij”

U stierf voor mijn zonden
U stierf voor mijn schuld
U stierf,
Zodat ik leven zou…

U stierf uit volmaakte liefde
De liefde die mij beschermt
De liefde die mij kracht geeft
De liefde die mijn tranen veegtAfbeeldingsresultaat voor psalm 16 11
En mijn hart vult
Met verlangen naar aanbidding

U stierf en bracht vrede
Tussen ons en de Schepper
U stierf en bent nu
De vrede in mijn ziel

U stierf
Gaf een gevoel
Van lofprijzing, dankbaarheid
U stierf en gaf mij
Vreugde in verdriet

U stierf
Leed ontzettend veel pijn
Om de pijn in onze harten te stillen

U stierf
Bracht licht in mijn duisternis

U stierf en gaf
Het brood, de wijn
U stierf
Maar overwon de doodAfbeeldingsresultaat voor johannes 11 25

U stierf, maar stond op
Ik hoef niks meer te vrezen
U maakte mij vrij

U stierf
Daarom mag ik nu
Mijn handen vouwen
U stierf
Zodat mijn gebed in Uw naam
Opstijgt naar de hemel

U stierf
Bracht mij vrede en vreugde
U stierf en bent nu
De liefde in mijn hart…

Hayarpi Tamrazyan

Advertentie
Uitgelicht

RUTH blijft trouw

Ik was bij jou in makkelijke tijden
We konden ons samen verblijden
In ons gezin, ons geluk
In de dalen ben ik bij je
Ik zie je moeite en verdriet
Toen zag ik je blijdschap en hartstocht
Ik was erbij, daar in de bergen
Ik leefde altijd met je mee
We hebben samen gevierd, gelachenGerelateerde afbeelding
Ik was blij toen jij blij was
Hier in de put ben ik ook bij je
Ik voel je pijn en verdriet
Ik zie je zorgen over de dag van morgen

Ik blijf altijd trouw
Ik laat je niet alleen
Dat is mijn hartstocht, mijn verlangen
Ook al wil je dat niet voor mij
Ik laat alles gaan voor jou

Jouw God is mijn God
En jouw land is mijn land
Je blijdschap, je verdriet
Zijn ook de mijne
Ik zal je altijd trouw blijven
In moeilijke en makkelijke tijden

 

 

 

 

Uitgelicht

In de klas

Ik wil astronaut worden, zegt Mane
En ik ga een wetenschapper worden, zegt Sara
Ik een tandarts, juicht Maria
En Anna wilde dokter worden
Maar Anna is weg juf kiet
Anna leerde goed
Haalde de beste cijfers
Maar haar stoeltje is leeg, juf
Waar blijft Anna?

Jongens, jongens, jongens,
Het spijt me zeer maar
Anna is terug naar haar land

Maar juf, dat kan toch niet?
Anna is hier geboren
Anna wilde dokter worden
Om alle zieke kindjes te helpen

Ik weet waar Anna is, zegt David
Ze is in de gevangenis
Ik heb de politiebusjes gezien

Maar juf, zegt Maria, wat heeft Anna dan gedaan?
En dan,
Dan is de juf ook stil…

Hayarpi

Uitgelicht

Het koninkrijk van God

Het was kerst
De feest van de hoop
Van verwachting
Met de komst van Jezus
Heeft het licht
Voor eeuwig gewonnen
Het licht van de Geest
Dat feller is dan de zon
Brood, wijn
Water
Tegen de dorst van het leven
Zin aan het leven
Wat de lege wereld niet geven kan
Troost, bescherming en ontfermingopenbaring 21
Geborgenheid bij de Eeuwige

Het leven kan wreed zijn
Allerlei factoren bepalen
Je plek op deze wereld
Waar ben je geboren?
Wat zijn de regels?

Maar als straks het koninkrijk van God komt
Dan is drinken van de wijn
En eten van het brood genoeg
Genade door Christus
Zekerheid voor altijd

Wat verlangen we
Naar het koninkrijk van God
Dan zullen er geen tranen zijn
Dan wordt onze eeuwige dorst
Gestild……..

Hayarpi

Uitgelicht

Een schaakspel

Ik heb een schaakbord voor me
Ik speel al een tijdje lang
Steeds denken, overwegen
Wat de juiste stap is
Dilemma’s, heel veel
Vragen, geen antwoord
Wat zal ik doen?
Wie helpt mij te schaken?Afbeeldingsresultaat voor schaakspel
Het schaakspel is mijn toekomst
De onzekerheid blijkt
Uit mijn weloverwogen keuzes
Ik ben voorzichtig
Maar dwing mezelf door te gaan
Ik heb geen ander keus
Dan te winnen

Dan komt het moment
Ik besef
Dat ik niet eens mag spelen
Dat ik niet heb mogen spelen
Dat er gespeeld wordt
Maar mijn stappen niet tellen
Dat het niet uitmaakt
Welke stappen ik zet
Dat ik machteloos was en ben
En eigenlijk iedereen met mij
Degene die de macht wél heeft
Zet de stappen, bewust
Zonder te begrijpen
Waar het spel werkelijk over gaat

 

Hayarpi

Uitgelicht

Een kerstster

Ik heb een kerstster in mijn handen
Deze gaat niet uit
Het brandt in de nacht
Het brandt in mijn hart

Afbeeldingsresultaat voor kerstster brandt

Onze kaarsen gaan een keer uit
Onze harten zijn een keer bevreesd
Onze zielen zijn zo verslagen
Onze hoop dooft soms
Ons vertrouwen gaat op en neer

Maar het licht van de Geest
De kerstster in onze harten
Blijft schijnen
Verlichten wat duister is
Verwarmen wat kil en koud is
In de donkere nachten
In de duisternis van het leven

Ik heb een kerstster in mijn handen
En zo houd ik stand
Zo overleef ik steeds
Mijn kerstster brandt nog
En zal blijven branden
Het blijft mijn wegen verlichten
Het blijft mijn hart verwarmen
Verwonderd over dit licht
Aanbid ik U
Soms hardop
Maar soms ook
Stilletjes in mijn hart

Hayarpi

Uitgelicht

Church asylum Bethel

Church asylum
For so many weeks
For months
I wonder
How this is possible   bethel foto
Incredible
breathtaking…
So much support
We pray for weeks now
We sing for weeks now
We learn for weeks now

Around-the-clock
7 days a week
We praise and worship God
It makes the flowers in my heart grow
It makes me thankful
In a way I’ve never been before

There is peace in the Bethel
Light in darkness
Hope in the eyes
There is much love
As a gift
Of God’s presence here

And there is safety
In this house of God, Bethel
We are safe
Safe in the arms of Jesus

 

Hayarpi

Uitgelicht

In these difficult times

In these difficult times
Of darkness and grief
I lift up my head
And feel Your love in my heart.

In these difficult times
Of desperation, of anger
I lift up my hands
And praise You in my heartAfbeeldingsresultaat voor isaiah 40 31

In these difficult times
While I seem to be paralysed
I feel Your peace in my soul
And open my eyes to see Your grace

You I want to praise
All my life
You who are my strength
In prayer,  in song
You blow your breath
Into my lifeless body
You wipe away my tears
And bring me happiness and joy

You I want to honour
For Your miracles in my life

You I want to praise
For Your loyalty,  Oh Lord

No power and no devil
No grief and fear
Can separate You from me

I surrender myself
Let Your will be done
Your work is unimaginable
Your ways are in the light
How happily I walk with You
The Light of the world
The world… doomed and dead
But risen and renewed with You

My words fail
No words, no sentences
Can describe Your love
How thankful am I
How jubilant am I
While I am so tired
Hallelujah    Amen

Hayarpi

 

Kerstgedicht ”De Redder werd geboren”

Een kindje werd geboren
Hij zou God toebehoren
Gevormd in de moederschoot
Werd Hij ons een soortgenoot
Verheugd was Maria, dat zij
Uitgekozen was hierbij
‘’Als eenvoudig meisje en maagd
Ben ik het die de Messias draagt’’
Ze had geen plaats om te bevallen
Overgebleven waren de stallen
Daar zag haar kind het levenslicht
En kregen de wijzen het reddend bericht
Het kind, in de voederbak zo kleinde redder
Is heilig en rein
Hij mag vergeving geven
Aan hen die van Zijn genade leven
Hij heerst over de volken
En laat de zeeën kolken
Hij stierf voor mij én jou
Voor eeuwig blijft Hij trouw
Duivelse machten zijn bang voor Hem
De Messias hoort onze stem

Hij geeft ons wat wij niet verdienen
We mogen Hem door Zijn Liefde dienen
Jezus verhoort ons gebed in nood
Hij redt ons van ellende en dood
Hij staat klaar voor mensen op de vlucht
Als jij en ik, in diepe zucht
Hij wil de kracht zijn in de duisternis
Hij vult aan, elk van je gemis
Hij wil je tranen drogen
En de liefde zijn, in je hart verborgen
Terwijl wij dit niet verdienen
We zijn eenmaal zó slecht van binnen

Zo wonderlijk, zo prachtig
Hij is zo krachtig en machtig
We mogen Hem persoonlijk kennen
In verdriet kunnen we naar Hem toe rennen
Zo wonderlijk, adembenemend
Zal Zijn Liefde in ons groeien, steeds toenemend
Hij redt en zal ons redden
Zelfs op onze sterfbedden
O machtig is Hij,
We mogen jubelen en dansen
Dat onze Redder en Beschermer
Onze Messias  geboren werd
Amen

(DIT GEDICHT MAG VRIJ WORDEN GEBRUIKT TIJDENS KERSTDIENSTEN ETC) 🙂

Bewaar ons, Vader (gebed)

Bewaar ons, Vader
Bij Uw woord

Bescherm ons, Vader
Tegen angst en gevaar

Schenk ons, Vader
Het geloof dat bergen verzet

Gerelateerde afbeelding

Geef ons, Vader
Vertrouwen bij wanhoop

Wees onze hoop, Vader
Als wij weer vallen

Spreek tot ons, Vader
En door ons

Gebruik ons, Vader
In Uw koninkrijk

Geef ons, Vader
De moed en de kracht
Te vechten tegen onrecht

Verwarm onze harten
Met Uw pure liefde

Breng ons Vader
Nog dichter bij elkaar
En bij U

Schenk ons Vader
Uw vergeving en genade

Wees ons nabij
Als wij gaan of komen
Staan of zitten
Lachen of huilen

Bewaar ons Vader
Tot in alle eeuwigheid
Amen